Πίνακες αξιολόγησης ΕΦΟΕΠΑ

 
Πίνακας Αξιολόγησης Αντρών
 
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο RL Άντρες
 
 
Πίνακας Αξιολόγησης Γυναικών
 
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο RL Γυναίκες
 
 
Πίνακας Αξιολόγησης Σωματείων
 
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο RL Σωματεία